• Gornji dolič 63 a, 2382 Mislinja
  • 02 8857310
  • info@asada.si

 

Čevelj U s sidrom za steber (ojačani)

Čevelj U s sidrom za steber (ojačani)

Betoniranje

 TIPDIMENZIJAŠIFRAEAN KODA
  7 71 260135 3830013654412
  8 81 260136 3830013654429
  9 91 260137 3830013654436
  10 101 260138 3830013654443
  12 121 260139 3830013654450
  14 142 260140 3830013654467